SKLEP doskonałego grzańca! - Płonący Kubek®

Kontakt

  • Infolinia: (+48) 507 088 161
  • Od Poniedziałku do Piątku : 9:00 - 17:00


Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego o adresie www.grzaniec.com oraz operatorem witryny internetowej jest firma GRZANIEC.com, z siedzibą w Dziwnówku przy ul. Kamieńskiej 11b, 72-420 Dziwnówek. Firma jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP: 861-000-22-95, zwana dalej sklepem: GRZANIEC.com.

2. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego Grzaniec.com jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript, Cookies oraz Flash Player. Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 8, Firevox 3 lub nowsze ich wersje.

3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.\',this)" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy49197 + '\'>'+addy_text49197+'<\/a>'; //--> , telefonicznie poprzez numer tel. 507088161 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.\',this)" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy46850 + '\'>'+addy_text46850+'<\/a>'; //-->

4. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

5. Ze względu na oferowane produkty mające w składzie alkohol i konieczność przestrzegania zapisów USTAWY z dn. 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) są one oferowane i sprzedawane przez sklep internetowy tylko dla osób które mają ukończone 18 lat. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

6. Osoby dokonujące zakupów automatycznie deklarują zapoznanie się i akceptację całości regulaminu i przyjmują do wiadomości, że firma kurierska dostarczająca zamówiony towar zweryfikuje pełnoletność zamawiającego w przypadku dostawy przesyłki z alkoholem w składzie.

7. Regulamin ten określa sposób sprzedaży towarów oraz zawiera treść zobowiązań Stron transakcji.

II. Oferta

1. Celem działania sklepu internetowego www.grzaniec.com jest sprzedaż detaliczna i hurtowa szerokiego asortymentu akcesoriów związanych z konsumpcji alkoholu oraz napojów alkoholowych w szczególności win grzańców. GRZANIEC.com posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/85/C/14/11 z dnia 2011.08.04, wydane przez  Burmistrza Dziwnowa, 72-420 Dziwnów ul. Szosowa 5  na podstawie ustawy z 26 października 1082 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. 2020 Nr 147 poz. 1231). Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu www.grzaniec.com.

III. Zamówienia - warunki ich realizacji

1. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Złożenie zamówienia w sklepie GRZANIEC.com odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówień, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej sklepu Grzaniec.com i jest to równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach podanych w oświadczeniu i opisie Towaru. Klient wskazuje w swym zamówieniu zamawiany Towar lub Towary, podaje adres dostawy (dane do dostawy) oraz wszelkie dane wymagane do wystawienia faktury VAT detalicznej lub hurtowej (adres płatnika i jego numer NIP lub PESEL w  przypadku faktury VAT wydanej dla osoby fizycznej), numer telefonu kontaktowego, preferowany termin dostawy oraz sposób płatności (przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową lub zapłacić gotówką przy odbiorze za pobraniem).

3. Akceptacja zamówienia przez Klienta detalicznego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki z alkoholem przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta detalicznego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail (który podał podczas składania zamówienia) potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uiszczenie przez Klienta ceny oraz wydanie towaru przez sklep Grzaniec.com. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia warunków wymienionych powyżej.

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

6. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym Grzaniec.com, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Po wpływie należności na konto sklepu Grzaniec.com lub deklaracji klienta zapłata gotówką przy odbiorze za pobraniem - zamówiony towar zostaje wysłany do zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

8. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego Grzaniec.com są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), pokazujemy również informacyjne ceny netto. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu Grzaniec.com przy towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

9. Dodatkowe koszty związane z przesyłką i doręczeniem Towarów określone są w dokumencie „Cennik Transportu”.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach (9.00-16.00).

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od Kupującego (detalisty lub podmiotu gospodarczego z zamiarem dalszej odsprzedaży) przewidzianych w  Regulaminie.

12. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową lub zapłacić gotówką przy odbiorze za pobraniem.

13. Należną kwotę wynikającą z faktury proforma należy wpłacić na nasz numer konta bankowego 47 1020 4870 0000 5902 0029 1013   W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia. UWAGI:  Płatność po godz. 9:00 - realizacja od dnia następnego.

IV. Dostawa i odbiór towaru

1. Klient (nabywca towaru) udziela pełnomocnictwa, upoważnia sprzedawcę (GRZANIEC.com) do zawarcia umowy w jego imieniu i na jego rzecz umowy o świadczenie usługi dostawy (zamówionego towaru) z firmą kurierską UPS lub Pocztą Polską (płatność przed wysyłką lub za pobraniem).

2. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską UPS w godzinach 9.00 - 16.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘uwagi’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinien być dostarczony Towar. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

3. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu.

4. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.

5. Klient upoważnia kuriera do dostarczenia Towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, również do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, kurier odmówi wydania Towaru. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru zawierającego alkohol w składzie. Przewoźnik lub kurier nie wyda towaru również wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby towar odbierającej.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.\',this)" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy66318 + '\'>'+addy_text66318+'<\/a>'; //--> .  Dostawy będą realizowane w terminie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na koncie sklepu Grzaniec.com należności za zamówiony towar. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.

7. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną na życzenie, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Obowiązkiem Odbiorcy jest sprawdzenie przesyłki, zanim dokona on jej przyjęcia. Kliencie pamiętaj, aby sprawdzić koniecznie przed odebraniem przedmiotu czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeżeli będzie rozerwane bądź posiadało adnotacje o uszkodzeniach Żądaj od Kuriera/Listonosza sprawdzenia stanu towaru w jego obecności. Jeżeli okaże się uszkodzony spisz koniecznie protokół szkody. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń oznacza, że przewoźnik dobrze wykonał swą usługę i co do zasady, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzeń. Brak bowiem sprawdzenia i zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu przesyłki przed je przyjęciem skutkuje powstaniem domniemania, iż przesyłka w momencie jej odbioru przez Klienta znajdowała się w należytym stanie.

9. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie firma Grzaniec.com zobowiązuję się przejąć od Kupującego wszystkie czynności związane z dochodzeniem odszkodowania od Przewoźnika.

10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem.

11. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

12. Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru.

13. „Cennik Transportu

Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy firmy kurierskiej UPS.

Przykładowy koszt opłaty związanej z transportem przesyłki jednopaczkowej UPS Standard na terenie kraju nie zawierającej alkoholu wynosi:

Ciężar - PLN

1 kg – do 1,99 kg - 18,08 PLN z VAT

2 kg  do 5,99 kg  -  19,56 PLN z VAT

6 kg do 16,99 kg  -  20,58 PLN z VAT

17 kg do 20,99 kg – 22,36 PLN z VAT

21 kg do 30,99 kg – 24,08 PLN z VAT

31 kg do 54,99 kg - 27,08 PLN z VAT

55 kg – 59,99 kg - 40,71 PLN z VAT

60 kg – 64,99 kg - 48,15 PLN z VAT

65 kg – 69,99 kg - 55,23 PLN z VAT

70 kg – 62,64 PLN z VAT

13. Dodatkowo ze względu na oferowane produkty mające w składzie alkohol i konieczność przestrzegania zapisów USTAWY z dn. 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) są one oferowane i sprzedawane przez sklep internetowy Grzaniec.com tylko dla osób które mają ukończone 18 lat. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru. Usługa dostawy przesyłki mającej w składzie alkohol (realizowana przez naszego kuriera UPS) zwana „wymagany podpis osoby dorosłej” kosztuje w UPS  12,55 PLN/zł. Kurier przy dostawie przesyłki poprosi o dokument potwierdzający wiek osoby odbierającej paczkę.                                                                                                                                                                           

14. Paczki zawierające napoje alkoholowe oznaczone są na etykiecie przesyłki, liście przewozowym lub innej dokumentacji przewozowej jako „napoje alkoholowe”.

15. Dostawa za pobraniem: 7,45 PLN + VAT

V. Reklamacje i zwroty

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od takiej umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.                                                                     To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania mu zamówionej rzeczy a  następnie zwrot takiej rzeczy powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot pieniędzy dla konsumenta nastąpi w ciągu 14 dni.

3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru z dostawą. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

VI. Polityka prywatności

1.     Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

2.     Nasz numer referencyjny w bazie GIODO 27180813

3.     Strona sklepu GRZANIEC.com zabezpieczona skryptem SSL

VII. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest GRZANIEC.com (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jak wykorzystujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są celem dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.W szczególności używamy plików cookies w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w Serwisie, zapamiętania zawartości koszyka oraz przetrzymywania produktów dodanych do przechowalni przez danego użytkowania.

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


VIII. Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 01.10.2013 roku.

2. Firma GRZANIEC.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3.   Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.grzaniec.com, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Trwałość poszczególnych rodzajów alkoholi jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym winie i opakowaniu oferowanych w sklepie kostek cukrowych.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznyz dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271)

9. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.grzaniec.com są używane w celach identyfikacyjnych oraz są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.grzaniec.com posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Grzaniec.com. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.

 

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Chmura Tagów

Współpraca
Chętnie podejmujemy współpracę z dystrybutorami. Jeśli jesteś dystrybutorem przedmiotów wyjątkowych, unikatowych a asortyment zgadza się z naszym serdecznie zapraszamy.

Wciąż wzbogacamy naszą ofertę o artykuły, które wpisują się w klimat sklepu. W przypadku zainteresowania prezentowaną ofertą oraz w celu uzyskania informacji na temat współpracy prosimy o kontakt:

Biuletyn Klienta

Adres Sklepu

Lokalizacja: ul. Kamieńska 11b
72-420 Dziwnówek, Polska

Telefon: 507 088 161

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GRZANIEC.com - wpis do EDG 2697/10
z dn. 2011.07.29 Burmistrz Dziwnowa;
NIP: 861-000-22-95, REGON: 005477741

Akceptowane Płatności

Sklep Czynny

Pon-Pt: ....... 8.00 - 18.00

Sob: ............. 10.00 - 14.00

Nie: ........... Nieczynny

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej Grzaniec.com
Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Top of Page